...

Giasco Panama S1P SRC

Kategorije , Tag
  • Gornjište od prevrnute kože debljine 1,8-2,0 mm
  • Zaštitna kapa 200J polimerna, kompozitna, netermička prema EN 12568
  • Zaštitni list fleksibilna antiperforacijska kompozitna tkanina u skladu sa standardom EN 12568
  • Đon Cube dvogustni poliuretanski antistatički, otporan na hidrolizu ISO 5423:92, na ugljovodonike i na abraziju, anti-šok i neklizajući SRC.
  • Uložak 5000 od tri materijala ekstra udobnosti: protiv znojenja, može se ukloniti, anatomski, apsorpcioni, ESD i antibakterijski.
  • Veličine: 35-49 Težina cipele br. 42: 530 gr

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.