Menu Close
history

Preduzeće MATICA osnovano je 1990. godine, sa veleprodajom zaštitne opreme kao osnovnom delatnošću. Kvalitetom robe, cenama, rokovima isporuka i poštovanjem zahteva kupaca vrlo brzo postaje cenjen partner u ovoj oblasti.

U cilju podizanja nivoa kvaliteta, pristupačnosti, kao i prilagođenja potrebama kupaca započinje sopstvenu proizvodnju šivene odeće te širi asortiman svojih proizvoda. Pokreće proizvodnju opreme izrađene od kože, a sa preduzećem Grubin proizvodnju lateks rukavica.

Narednih godina MATICA proširuje svoju delatnost na uvoz ličnih zaštitnih sredstava, šireći asortiman dobara i pokrivajući sve aspekte lične zaštite.

Razvoj preduzeća uslovio je premeštaj na sadašnju lokaciju u Zemunu, kako bi se obezbedio moderan maganciski i kancelariski prostor. Ovim je obezbeđena povoljnija lokacija, smanjenje rokova isporuke, pregledniji izložbeni prostor, specijalizovane prostorije za sastanke i sveobuhvatno prijatniji ambijent.

Danas je MATICA vodeće preduzeće u trgovini i proizvodnji lične zaštitne opreme, u stalnom kapitalnom rastu, donoseći sve veći promet. Preduzeće nastavlja sa proširivanjem i modernizacijom proizvodnje, kao i saradnjom sa sve većim brojem inostranih partnera iz Evrope i Azije.