Fliteri za masku celo lice

Filteri: EURFILTER P3 R code 7010D; EURFILTER A2 code 7020D; EURFILTER A2B2E2K2 code 7040/D, EURFILTER A2B2E2K2P3 R code 7050/D. 

EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000+A1:2006

Kombinovani filteri za zaštitu od organskih i neorganskih isparenja i gasova, sa standardnim navojem u skladu sa standardom  EN 148-1 i koristi se jedan filter. (organski gasovi i pare sa tačkom ključanja iznad 65°C, neorganski gasovi, kiseli gasovi, sumpor dioksid (SO2), amonijak (NH3) i njegovi organski derivati, prašina, isparenja).

Po stavljanju na lice zatvoriti ulazne otvore na filterima i udahnuti kako bi se proverilo dihtovanje. Filtere birati u skladu sa rizicima na radnom mestu. Kada se oseti miris iz okoline ili se oseti otežano disanje izvršiti zamenu filtera. Čuvati na  mestu koje nije izloženo suncu, vlazi i visokoj temperaturi.

 

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.