Expertbase zaštitni šlem sa točkićem PS57

Lična zaštitna oprema. Zaštita glave.

Naš najprodavaniji zaštitni šlem Expertabase je sada dostupan sa točkićem za podešavanje veličine 55-62cm. Školjka šlema od polipropilena visoke gustine i tekstilna suspenzija sa 4 tačke. Uključena mekana znojnica. Dostupni rezervni delovi.. Školjka šlema bez ventilacije za sigurnu upotrebu u električnim primenama . Električna izolacija do 1000Vac ili 1500Vdc (EN 50365). Tekstilna suspenzija sa kačenjem u 4 tačke za dodatnu sigurnost i udobnost korisnika.

Kompletan katalog

Pogledajte naš katalog, izaberite proizvod po želji.